Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Hàm Tân, Bình Thuận

 • Diện tích : 1070 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

  - Các ngành sản xuất chế tạo thiết bị điện, điện tử, công nghệ thông tin.

  - Công nghiệp cơ khí chế tạo.

  - Công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng, thực phẩm.

  - Trung tâm điện lực.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp