Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Hàm Tân, Bình Thuận

 • Diện tích : 540 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Điện

  - Vật liệu xây dựng

  - Điện tử công nghệ thông tin 

  - Cơ khí, chế tạo, lắp ráp

  - Chế biến lâm sản

  - Sản xuất, chế biến hàng tiêu dùng, thực phẩm

  Và các ngành khác phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp