Khu công nghiệp Sóng Thần 1

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Dĩ An, Bình Dương

  • Diện tích : 178.01 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    - Cơ khí chế tạo máy móc, thiết bị, lắp ráp và chế tạo các phương tiện giao thông vận tải, máy móc xây dựng, kết cấu xây dựng bằng bêtông và thép;
    - Công nghiệp chế biến nông, lâm sản bao gồm: chế biến cao su, điều, cà phê, thức ăn gia súc, gỗ;
    - Công nghiệp nhẹ bao gồm may mặc, điện, điện tử.

Bất động sản trong khu công nghiệp