Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Long Khánh, Đồng Nai

 • Diện tích : 149.5 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp gốm sứ;

  - Chế biến gỗ;

  - Vật liệu xây dựng;

  - Gia công may mặc;

  - Gia công hàng thủ công mỹ nghệ;

  - Công nghiệp cơ khí;

  - Gia công cơ khí.

  - …

  Ngoài ra Khu công nghiệp cũng thu hút các ngành sản xuất có tính chất       

     không sử dụng nhiều nước thải, không gây ô nhiễm môi trường.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp