Khu công nghiệp tại Dầu Tiếng

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Dầu Tiếng, Bình Dương

 • Diện tích : 450 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Các ngành công nghiệp nhẹ ít ô nhiễm như các ngành sản xuất

  - Thực phẩm

  - Điện, điện tử 

  - Cơ khí

  - Dược phẩm

  - Hàng tiêu dùng

  - Vật liệu xây dựng

  Các ngành công nghiệp hỗ trợ khác

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp