Khu công nghiệp tại Tân Hiệp

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Phú Giáo, Bình Dương

 • Diện tích : 220 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  Các ngành công nghiệp nhẹ ít ô nhiễm như các ngành sản xuất

  - Thực phẩm

  - Điện, điện tử 

  - Cơ khí

  - Dược phẩm

  - Hàng tiêu dùng

  - Vật liệu xây dựng

  Các ngành công nghiệp hỗ trợ khác

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp