Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Biên Hòa, Đồng Nai

 • Diện tích : 323.18 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Chế biến thực phẩm

  - Vật liệu xây dựng

  - Cơ khí

  - Gỗ và các sản phẩm về gỗ

  - Dệt may

Bất động sản trong khu công nghiệp