Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Tân Bình, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 128.7 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Chủ trương đa ngành nghề

Bất động sản trong khu công nghiệp