Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bến Lức, Long An

  • Diện tích : 99.5 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Các ngành công nghiệp nhẹ ít ô nhiễm như các ngành sản xuất các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, hàng tiêu dùng và công nghiệp vật liệu xây dựng.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp