Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Châu Thành, Tiền Giang

  • Diện tích : 197.33 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp