Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tân Phú, Đồng Nai

 • Diện tích : 54.16 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Chế biến thực phẩm

  - Vật liệu xây dựng

  - Cơ khí

  - Điện tử

  - Gỗ và các sản phẩm về gỗ

  - Dệt may

  - Hàng tiêu dùng

  - Nhựa,...

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp