Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Diện tích : 161.35 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp sạch
  - Công nghiệp Chế biến
  - Cơ khí - Lắp ráp
  - Điện - Điện tử
  - Hóa chất - Dược phẩm
  - Khoáng sản - Vật liệu
  - Sản xuất hàng tiêu dùng
  - Các ngành khác

Bất động sản trong khu công nghiệp