Khu công nghiệp Tàu thủy Soài Rạp

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Gò Công Đông, Tiền Giang

  • Diện tích : 285 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Công nghiệp tàu thuyền

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp