Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

 • Diện tích : 200 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp điện, điện tử, công nghệ cao.

  - Công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản.

  - Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

  - Và một số ngành công nghiệp không ô nhiễm khác.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp