Khu công nghiệp Thịnh Phát

Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bến Lức, Long An

 • Diện tích : 74 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp Chế biến
  - Công nghiệp nhẹ
  - Công nghiệp Hóa chất
  - Công nghiệp Vật liệu Xây dựng
  - Công nghiệp kỹ thuật cao
  - Các ngành dịch vụ

Bất động sản trong khu công nghiệp