Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bến Cát, Bình Dương

 • Diện tích : 202.4 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp may mặc (không dệt nhuộm), da giày (không thuộc da), gia công giấy bao bì (không sản xuất bột giấy)
  - Công nghiệp điện, điện tử, điện máy, sản xuất máy móc, cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc, cơ khí xây dựng, thiết bị phụ tùng;
  - Công nghiệp vật liệu xây dựng, gốm sứ, đồ gỗ gia dụng, nhựa kim khí, dụng cụ gia đình, trang thiết bị văn phòng;
  - Các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm cây trồng, lâm sản, thủy sản.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp