Khu công nghiệp Thủ Thừa

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Thủ Thừa, Long An

  • Diện tích : 188.9 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp