Khu công nghiệp Thuận Đạo

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bến Lức, Long An

  • Diện tích : 113 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp