Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Lộc Ninh, Bình Phước

  • Diện tích : 300 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Đang xây dựng

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp