Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Hớn Quản, Bình Phước

 • Diện tích : 103.9325 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  KCN Việt Kiệu ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cao su, gỗ, điện tử, thiết bị chiếu sáng – điện tử, may mặc và chế biến thực phẩm bánh kẹo, cafe. Khu công nghiệp được quy hoạch và phân vùng theo các nhóm ngành nghề:

  • Khu A: Chế biến vỏ, ruột xe và sản xuất nệm cao su.
  • Khu B: Sản xuất nhựa, bao bì nhựa và mua bán các sản phẩm tự nhựa. Hoặc sản xuất bao bì giấy.
  • Khu C: Công nghiệp chế biến gỗ và vật liệu xây dựng.
  • Khu E: Công nghiệp điện tử.
  • Khu F: Công nghiệp may mặc.
  • Khu G: Chế biến thực phẩm bánh kẹo, cà phê.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp