Khu công nghiệp Việt Phát

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Thủ Thừa, Long An

  • Diện tích : 1800 ha

  • Ngành nghề thu hút :

    Đang cập nhật

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp