Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Bình Tân, Hồ Chí Minh

 • Diện tích : 207 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Công nghiệp cơ khí

  - Lắp ráp điện tử

  - May mặc, dệt, da

  - Chế biến lương thực thực phẩm

  - Đồ điện gia dụng

  - Hàng kim loại

  - Giấy

  - Bao bì carton, bao bì nhựa

  - Dược phẩm, sản phẩm y tế

  - Sản phẩm khí


Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp