Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc 2

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bến Lức, Long An

  • Diện tích : 225.985 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp