Khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bình Chánh, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 56.06 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp