Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Tân Uyên, Bình Dương

 • Diện tích : 1000 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Thực phẩm

  - Điện, điện tử

  - Cơ khí chính xác

  - Dược phẩm

  - Ngành công nghiệp hỗ trợ khác

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp