Thông tin chi tiết

Tổng quan

 • Địa chỉ : Xuân Lộc, Đồng Nai

 • Diện tích : 108.82 ha

 • Ngành nghề thu hút :

  - Dệt (không nhuộm); May mặc; Giày dép; 

  - Điện tử; Sản phẩm nhựa; Bao bì; Đồ gỗ cao cấp; 

  - Chế biến nông lâm sản; Nông dược; Dược phẩm; Vật liệu xây dựng cao cấp; 

  - Dụng cụ y tế; Dụng cụ thể thao; Thiết bị dạy học.

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp