Nguyên tắc hoạt động

Hoạt động môi giới cần tuân thủ những nguyên tắc sau:

– Hoạt động này cần tuân thủ pháp luật của Việt Nam. Không một hành vi, động thái nào được phép sai lệch với những luật lệ, quy định đã ban hành.
– Hoạt động môi giới phải dựa trên sự công bằng, minh bạch về thông tin.
– Hoạt động môi giới phải đặt mục tiêu lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, bảo đảm  hài hòa lợi ích của bên khách hàng và lợi ích bên môi giới.
– Hoạt động môi giới phải được thực hiện dựa trên nền tảng của kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế với ý thức trách nhiệm cao nhất.
– Hoạt động môi giới phải có đạo đức nghề nghiệp, là yếu tố tất yếu trong suốt quá trình tác nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *