Kho Xưởng

Luôn tiếp thu, sáng tạo, thay đổi để mang đến cho khách hàng sản phẩm BĐS có chất lượng cao nhất.

Thông tin bắt buộc

Tối thiểu 50 kí tự và tối đa 160 kí tự, không viết IN HOA, tiêu đề đầy đủ thông tin, ví dụ: Cho thuê kho xưởng diện tích 1000m2 trong Khu công nghiệp Sóng Thần giá 100 triệu/tháng

Thông tin liên hệ

Hình ảnh

Tải hình ảnh