Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Thuận An, Bình Dương

  • Diện tích : 46.1 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp

Không có nhà xưởng trong khu công nghiệp