Khu công nghiệp Sóng Thần 1

Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Dĩ An, Bình Dương

  • Diện tích : ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp