Thông tin chi tiết

Tổng quan

  • Địa chỉ : Bình Tân, Hồ Chí Minh

  • Diện tích : 203.18 ha

  • Ngành nghề thu hút :

Bất động sản trong khu công nghiệp