Bất động sản hiện có

...
Tập đoàn JD.com

Tập đoàn JD.comJD.com (viết tắt của Jingdong) được thành lập vào tháng 6/1998 do Liu Qiangdong sáng lập, hoạt động...

Tìm hiểu thêm