Logo

Bất động sản hiện có

...
SCC INVESTMENT CORPORATION

Công ty cổ phần đầu tư SCC (SCCI) (tiền thân là công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn (SCC) được thành lập vào năm 1999) là công ty chuyên đầu tư xây dựng bất động sản tại rất nhiều Khu công nghiệp (KCN) trọng điểm và Khu đô...

Tìm hiểu thêm