Danh sách khu công nghiệp

image

Tìm khu công nghiệp phù hợp với quý khách

Mỗi khu công nghiệp đều có những chính sách, ngành nghề, ưu đãi khác nhau phù hợp với từng nhu cầu cảu khách hàng

Khu công nghiệp Chơn Thành I

Khu công nghiệp Chơn Thành I

Vị trí : Tỉnh Bình Phước Huyện Chơn Thành
Diện tích : 120ha
Khu công nghiệp Chơn Thành II

Khu công nghiệp Chơn Thành II

Vị trí : Tỉnh Bình Phước Huyện Chơn Thành
Diện tích : 76ha
Khu công nghiệp Việt Kiều

Khu công nghiệp Việt Kiều

Vị trí : Tỉnh Bình Phước Huyện Hớn Quản
Diện tích : 103.9325ha
Khu công nghiệp Nam Đồng Phú

Khu công nghiệp Nam Đồng Phú

Vị trí : Tỉnh Bình Phước Huyện Đồng Phú
Diện tích : 72ha
Khu công nghiệp Đồng Xoài III

Khu công nghiệp Đồng Xoài III

Vị trí : Tỉnh Bình Phước
Diện tích : 120.33ha
Khu công nghiệp Thanh Bình

Khu công nghiệp Thanh Bình

Vị trí : Tỉnh Bình Phước Huyện Hớn Quản
Diện tích : 91.94ha
Khu công nghiệp Ledana

Khu công nghiệp Ledana

Vị trí : Tỉnh Bình Phước Huyện Lộc Ninh
Diện tích : 424.54ha
Khu Công nghiệp Đồng Xoài IV

Khu Công nghiệp Đồng Xoài IV

Vị trí : Tỉnh Bình Phước
Diện tích : 92.6ha