Logo

Bất động sản hiện có

...
Công ty TNHH Gia Thùy

Công ty TNHH Gia Thùy (GTC) thành lập vào tháng 04 năm 2004, hoạt động với thế mạnh vào việc san lấp mặt bằng và cho thuê máy móc thiết bị ngành xây dựng.Đầu năm 2006, để đáp ứng nhu cầu thị trườ...

Tìm hiểu thêm