Logo

Bất động sản hiện có

...
LOGOS Việt Nam

LOGOS là một chuyên gia hoạt động phát triển các bất động sản công nghiệp cho khách hàng trong lĩnh vực hậu cầnĐược thành lập tại Úc bởi Iliffe và Marsh vào năm 2010,...

Tìm hiểu thêm