Logo

Bất động sản hiện có

...
KTG Industrial

Tập đoàn KTG,Công ty Cổ Phần Khải Toàn (gọi tắt là KTG) được thành lập vào năm 1994. Khởi đầu từ nhà phân phối thiết bị điện và chiếu sáng đến...

Tìm hiểu thêm