Logo

Bất động sản hiện có

...
Tín Nghĩa Industrial Park

Công ty Cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ và Phát triển Khu công nghiệp Tam Phước, được thành lập ngày 23/05/2002 là thành viên của Công ty Tín N...

Tìm hiểu thêm