Logo

Bất động sản hiện có

...
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IP Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ IP Việt Nam (tên viết tắt: IP VIET NAM) được thành lập vào năm 2016, hoạt động trong lĩnh vực Phát triển Bất động sản công nghiệp và Nhà xưởng Dịc...

Tìm hiểu thêm