Logo

Bất động sản hiện có

...
Tập đoàn JD.com

Tập đoàn JD.com JD.com (viết tắt của Jingdong) được thành lập vào tháng 6/1998 do Liu Qiangdong s&a...

Tìm hiểu thêm