Logo

Bất động sản hiện có

...
Công ty TNHH Đầu tư Mapletree

Mapletree là công ty phát triển bất động sản, đầu tư và quản lý vốn hàng đầu có trụ sở chính tại Singapore. Mapletre...

Tìm hiểu thêm