Logo

Bất động sản hiện có

...
GAW NP CAPITAL

Gaw NP Industrial là một nền tảng công nghiệp thuộc một quỹ đầu tư bởi Gaw. CapitalPartners v&...

Tìm hiểu thêm