Logo

Bất động sản hiện có

...
Tổng công ty Sonadezi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI CORPORATION)Đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp - bất động sản dân dụng và các dịc...

Tìm hiểu thêm