Cụm công nghiệp Hố Nai 3

image
Cụm công nghiệp Hố Nai 3

Chính sách ưu đãi

+ Miễn thuế 02 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế; 

+ Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo.

Hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục, pháp lý đầu tư và thiết lập hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Đăng ký xây dựng nhà xưởng;

+ Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Đăng ký thành lập Công ty - Đăng ký thành lập Chi nhánh;

+ Các giấy phép khác; 

Ngành nghề hấp dẫn

Sản xuất gạch đất sét nung Tuynel; 

Sản xuất, chế biến sản phẩm từ gỗ; 

Sản xuất bê tông và cấu kiện bê tông

Mr.Long