Logo

Khu công nghiệp An Phước

image
Khu công nghiệp An Phước

Chính sách ưu đãi

+ Miễn thuế trong 2 năm đầu, giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo. 

+ Khu vực công nghệ cao có mức thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm.

Hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục, pháp lý đầu tư và thiết lập hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Đăng ký xây dựng nhà xưởng;

+ Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Đăng ký thành lập Công ty - Đăng ký thành lập Chi nhánh;

+ Các giấy phép khác; 

Ngành nghề hấp dẫn

- Sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
- Chế biến gỗ và sản phẩm sản xuất từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
- Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện
- Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất; dệt; sản xuất trang phục
- Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuât giường, tủ, bàn, ghế
- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu; sản xuất xe có động cơ; sản xuất phương tiện vận tải khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất thiết bị địên.

Mr.Long