Khu công nghiệp Hiệp Phước

image
Khu công nghiệp Hiệp Phước

Chính sách ưu đãi

Khu công nghiệp có nhiều ưu đãi đầu tư, đặc biệt là ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Miễn thuế 02 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo.

+ Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩuHỗ trợ pháp lý

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước hỗ trợ tư vấn đầu tư miễn phí cho tất cả các nhà đầu tư đang có kế hoạch đầu tư vào khu công nghiệp.
Hỗ trợ tư vấn thủ tục đa dạng:
- Các thủ tục gồm: đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, hồ sơ về cam kết bảo vệ môi trường môi trường, hồ sơ xây dựng, PCCC, lập GCNQSDĐ.....do các nhân viên chuyên nghiệp, mẫn cán của HIPC trực tiếp đảm nhận hoặc do các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, am hiểu KCN Hiệp Phước đảm nhận.
- Thủ tục tư vấn “Một cửa - Tại chỗ”. Giúp khách hàng thuận lợi nhất, không phải bở ngỡ, hạn chế thấp nhất việc khách hàng tham gia vào các quy trình thủ tục tại các cơ quan quản lý.

Ngành nghề hấp dẫn

Vi điện tử, Quang điện tử, Công nghệ thông tin , Viễn thông

Cơ khí Chính xác và Tự động hóa, Chế tạo Robot

Công nghệ sinh học áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và môi trường

Vật liệu mới, Công nghệ Nano, Năng lượng mới

Các nhóm ngành công nghệ cao, sản xuất sạch, công nghiệp trọng điểm mà thành phố khuyến khích, hạn chế những ngành có tiềm ẩn ô nhiễm,...

Mr.Long