Khu công nghiệp Hố Nai

image
Khu công nghiệp Hố Nai

Chính sách ưu đãi

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng chung hiện hành là 20%

+ Miễn thuế 02 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế; 

+ Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo.

Hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục, pháp lý đầu tư và thiết lập hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Đăng ký xây dựng nhà xưởng;

+ Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Đăng ký thành lập Công ty - Đăng ký thành lập Chi nhánh;

+ Các giấy phép khác; 

Ngành nghề hấp dẫn

- Vật liệu xây dựng; 

- Điện tử, 

- Gỗ và các sản phẩm về gỗ

- Dệt may, mỹ phẩm; 

- Thiết bị nội thất, hương liệu

Mr.Long