Logo

Khu Công Nghiệp Tam Phước

image
Khu Công Nghiệp Tam Phước

Chính sách ưu đãi

+ Miễn thuế trong 2 năm đầu

+ Giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo

+ Khu vực công nghệ cao có mức thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm

Hỗ trợ pháp lý

Hỗ trợ cho doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục, pháp lý đầu tư và thiết lập hệ thống hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Đăng ký xây dựng nhà xưởng;

+ Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Đăng ký thành lập Công ty - Đăng ký thành lập Chi nhánh;

+ Các giấy phép khác; 

Ngành nghề hấp dẫn

- Chế biến thực phẩm

- Vật liệu xây dựng

- Cơ khí

- Gỗ và các sản phẩm về gỗ

- Dệt may

Mr.Long