Logo

Tìm hiểu luật về đất đai mới nhất hiện nay

image
image

Tìm hiểu luật về đất đai mới nhất hiện nay

Theo Nghị quyết 18-NQ/TW về chương trình, chính phủ đã đưa ra 7 điểm đổi mới nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực cũng như hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Dưới đây là 7 điểm đáng chú ý trong luật về đất đai mới nhất hiện nay các độc giả cần nắm vững!

Hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai 2013 và những luật khác có liên quan

Ban Chấp hành Trung ương đã có quyết định phải hoàn thành việc sửa đổi Luật đất đai 2013 cũng như các luật liên quan khác đến năm 2023 phải hoàn thành và định hướng đến năm 2030.

Tại Luật đất đai 2022, các tồn tại, vướng mắc liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất. Điển hình như các loại đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, đất cho cơ sở sản xuất, đất quốc phòng an ninh, đất xây dựng kinh tế, đất lấn biển, đất tôn giáo, đất nghĩa trang, đất ở, đất sản xuất…

Bỏ khung giá đất, có phương pháp xác định giá đất

Tại Luật đất đai 2022 mới nhất, Nghị quyết Trung ương yêu cầu hoàn thiện cơ chế xác định giá đất. Cụ thể: loại bỏ khung giá đất và có cơ chế để xác định giá đất theo nguyên tắc của thị trường, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan thực hiện nhiệm vụ xác định giá đất.

Người sở hữu nhiều bất động sản sẽ phải nộp thuế cao hơn

Đối với những người sở hữu nhiều bất động sản sẽ phải nộp thuế cao hơn để hướng tới mục đích hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Cụ thể các bất động sản đoa bao gồm: đất, nhà ở, đầu cơ đất kể cả những trường hợp chậm sử dụng đất hoặc bỏ đất hoang.

Giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá, đấu thầu

Tìm hiểu luật về đất đai mới nhất hiện nay

Đất cho thuê phải đấu thầu hoặc đấu giá nếu là dự án có sử dụng đất

Nghị quyết 18-NQ/TW, trong Luật Đất đai 2022 cần sửa đổi về hình thức giao đất. Cụ thể, việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc là đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Đất cơ sở tôn giáo nhưng sử dụng vào những mục đích khác phải trả tiền thuê 

Theo Điều 54 Luật Đất đai 2013 đất giao cho cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 159 được Nhà nước giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong Luật Đất đai 2022 sửa đổi, sẽ có những thay đổi như sau:

  • Nhà nước thực giao đất có hạn mức để cơ sở thờ tự, trụ sở các tổ chức tôn giáo sẽ không thu tiền sử dụng đất.

  • Các tổ chức tôn giáo sử dụng đất được giao vào mục đích khác sẽ phải trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Về việc bồi thường và hỗ trợ tái định cư nếu bị thu hồi đất

Theo quy định mới, những trường hợp bị thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư lại sẽ phải hoàn thành việc bố trí này trước khi tiến hành thu hồi đất. Nghĩa là việc bồi thường và hỗ trợ, tái định cư phải tiến hành trước khi thu hồi đất, để người dân có chỗ ở, được bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn so với nơi ở cũ.

Mở rộng đối tượng và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định của luật về đất đai mới nhất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ các gia đình, cá nhân sẽ được mở rộng để phù hợp hơn với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, từng đặc thù nghề nghiệp, lao động ở nông thôn.

Tìm hiểu luật về đất đai mới nhất hiện nay

Trước khi thu hồi đất ở phải bố trí tái định cư cho người dân

Qua những chia sẻ trên, hy vọng đã giúp bạn hiểu rõ hơn luật về Đất đai mới nhất hiện nay. Từ đó có hướng sử dụng đất phù hợp với quy định hiện hành cũng như các thay đổi về sau!

Theo Blog Bất Động Sản