Logo

Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

image
Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Giá

  129 USD/m2
 • Diện tích

  8000m2
 • Loại BĐS

  Đất Công Nghiệp
Thông tin mô tả

Cho thuê đất Khu công nghiệp tại KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, TX Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích 8000 m2

Vị trí:

 • Cách thành phố Vũng Tàu 45 km,
 • Cách thành phố Hồ Chí Minh 60 km
 • Cách cụm Cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải khoảng 16 km - 19 km
 • Cách Sân bay Long Thành 30 km

Giá cho thuê:

 • 129USD/m2/toaøn boä thôøi haïn
 • Phí söû duïng haï taàng: 0,65USD/m2/naêm (Bao goàm Chi phí quaûn
  lyù, duy tu haï taàng, chieáu saùng, baûo veä, caây xanh… Chöa bao goàm phí xöû
  lyù nöôùc thaûi)
 • Thôøi haïn thueâ ñaát: Keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng thueâ laïi ñaát ñeán heát ngaøy
  08/7/2052
  .

Để tìm hiểu thêm thông tin kho xưởng cũng như các bất động sản thuê khác, xin vui lòng liên hệ:

Số điện thoại: 0389155752- Ms Vinh

Email: [email protected]

Thông tin chi tiết
Tiện ích
 • Đất sản xuất kinh doanh
Xem bản đồ